Ole Gunnar Bardølsgård

Nevrorefleksologer med en helhetlig forståelse av kroppen og søker å finne årsaken til dine plager. Fullført godkjent utdanning som nevrorefleksolog ved Medika Nova.

Nevrorefleksolog Ole Gunnar Bardølsgård kan hjelpe deg med:

 • Muskel– og skjelettplager
 • Holdningsproblematikk
 • Mage– og tarmproblemer
 • Søvnproblemer
 • Psykiske plager
 • Stress
 • Tretthet
 • Utbrenthet
 • Hodesmerter
 • Hormonelle plager
 • Menstruasjonsplager
 • Graviditetsplager
 • Irritert hud
 • Luftveisplager
 • Nedsatt immunforsvar

Nevrorefleksologi er en ny og moderne behandlingsform utviklet i Norge. Faget bygger på koblingen mellom huden og nervesystemets reflekser. Vi tar ofte utgangspunkt i 3 type grunnbehandlinger; psoasmuskelen, vagusnerven og lymfesystemet. Jeg har fullført godkjent utdanning som nevrorefleksolog ved Medika Nova.

Online booking
https://refleksologbardolsgard.bestille.no/OnCust2/#!/