Biopat og MediYogaterapeut Gunvor (Raaen Vitalitet og Balanse)

Gunvor har 4 års utdannelse som biopat ved Tønsberg Medisinske skole og er utdannet MediYoga lærer ved MediYoga International. Ved hjelp av forskjellige analyser, samtale og undersøkelser finner vi veien videre sammen for å nå dine helsemål.

Biopat og MediYogalærer Gunvor tilbyr disse behandlingene og analysene:

  • Yogaterapi
  • MediYoga timer
  • Fotsoneterapi
  • Øreakupunktur
  • Irisanalyse
  • Tungeanalyse
  • Koagulert blodtest
  • Polysantest

Jeg er medlem av NNH og har grunnfag medisin i bunn av utdanningene mine. Jeg er opptatt av å se sammenhengen til hvorfor diverse plager har oppstått, og behandle årsakene til dette, ikke bare symptomene!

Litt om biopati

Biopati er en helhetlig behandlings- og analyseform. Den grunnleggende teorien er at uhelse oppstår fordi indre eller ytre påkjenninger, ofte i kombinasjon, overskrider kroppens egen evne til regenerasjon. Forenklet sagt renner begeret over og vi får symptomer på uhelse. Ved å redusere påkjenningene, endre det indre miljøet i kroppen og øke kroppens iboende selvhelbredende krefter kan en hjelpe folk tilbake til bedre helse.

Hvis vi kan klikke oss videre på hva vi tilbyr:

Yogaterapi:

Vi har en samtale hvor jeg avdekker blokkeringene dine på et energetisk nivå. Deretter får du et yogaprogram som passer til dine behov akkurat nå, og som er realistisk at du får til å gjøre ofte nok til at du får resultater.

Fotsoneterapi:

Baserer seg på teorien om at en finner igjen større deler av kroppen i små punkter på en kroppsdel, i dette tilfellet føttene. Behandlingen kan minne litt om en fotmassasje hvor jeg trykker på forskjellige punkter for å stimulere organer og andre kroppsdeler i kroppen som er hensiktsmessig for deg.

Øreakupunktur:

Baserer seg på teorien om at en finner igjen større deler av kroppen i små punkter på en kroppsdel, i dette tilfellet ørene. Små nåler eller trykkuler settes i øret for å stimulere forskjellige punkter som hører sammen med organer og andre kroppsdeler som er hensiktsmessig for deg å behandle.

Irisanalyse:

Kan fortelle hvilke styrker og svakheter du har med deg i et arv-perspektiv og hvilke belastninger kroppen har vært igjennom.

Tungeanalyse:

Tungen er den eneste delen av fordøyelsessystemet vi faktisk kan se og den forteller oss mye om kroppens indre tilstand.

Koagulert blodtest:

En dråpe blod tas fra fingeren og ved hjelp av et lysmikroskop undersøkes mengden frie radikaler i kroppen og om dette eventuelt har hatt en virkning på spesifikke organer/hormoner.

Polysantest:

Undersøker immunsystemet gjennom en bloddråpe for å finne ut av om en har arvet med seg «maskerte» sykdommer. Den kan også fortelle hvilke mikroorganismer kroppen har hatt en reaksjon på og fortelle om det finnes skjulte innfeksjonsfokus i kroppen.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål kan du ta kontakt med meg på tlf. 90278400 eller mail: post@vitalitetogbalanse.no.

Eller booke time her: https://system.easypractice.net/book/raaen-vitalitet-og-balanse